Những chủ nhà và người thuê nhà nên biết

Với các ngân hàng của Nam Phi vẫn chấp nhận một lập trường thận trọng về tài trợ trái phiếu, nhu cầu cho nhà thuê tăng từng tháng.
Đây là theo Lorraine Dellbridge, người điều phối cho Rawson , người nói điều này, đến lượt mình, dẫn đến cải thiện dần, cho thuê và trả lại cho nhiều nhà đầu tư trên thị trường mua-để-cho.
Tuy nhiên, bà nói, nó cũng dẫn đến sự gia tăng khối lượng của các vấn đề giữa chủ nhà và người thuê nhà.

nr dd 29

Tin trên website: NhaDatSo.com

Trong hầu hết các trường hợp, những vấn đề phát sinh bởi vì hoặc là chủ nhà hoặc người thuê nhà, hoặc cả hai, không quen với Luật Nhà ở cho thuê, cô nói.
Dellbridge nói này mảnh tương đối phức tạp của luật pháp thay thế và được ưu tiên hơn bất kỳ thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản được soạn thảo bởi các chủ nhà và người thuê nhà. Nếu bất kỳ điều khoản trong thỏa thuận mâu thuẫn hoặc thay đổi từ hành động, nó sẽ được coi là không hợp lệ nếu bị thách thức.
“Điều này do đó là một mảnh mạnh mẽ của pháp luật nhưng nó có rất nhiều người chủ nhà và người thuê nhà đã chỉ đơn giản là không bao giờ đọc nó. Kết quả là, họ sẽ tranh luận về những vấn đề mà các hành động cung cấp chỉ thị rõ ràng. ”

Dong da

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Đống Đa – Hà Nội trên website: NhaDatSo.com

Dellbridge nói rằng một trong những vấn đề đó là thường xuyên kêu gọi và tranh tụng trước Tòa Nhà cho thuê là việc trả nợ của các khoản tiền gửi về việc chấm dứt hợp đồng thuê. Ở đây, cô cho biết, thường có sự nhầm lẫn về khung thời gian trong đó tiền gửi phải hoàn trả và những gì, nếu có, số tiền có thể về mặt pháp lý được trừ thiệt hại.
Thông thường có những bất đồng về việc liệu người thuê có trong thực tế bị thiệt hại tài sản hoặc cho dù có những dấu hiệu bình thường, mặc chấp nhận được và nước mắt.
Cô nói bảo trì tài sản là một điểm khác. Cô nói rằng những người thuê nhà thường gặp khó khăn trong việc chấp nhận rằng họ đang có, bởi pháp luật, chịu trách nhiệm bảo trì nhất định.
Các mặt hàng hoặc các bên có trách nhiệm phải làm rõ trong Hiệp định về thuê và phù hợp với Luật Nhà ở cho thuê. Thông thường người thuê phải chịu trách nhiệm cho nội thất của một tài sản cũng như các khu vườn.
Và vấn đề cuối cùng – thanh toán của tài khoản của thành phố. Mặc dù việc lắp đặt công tơ trả trước đã, đến một mức độ lớn, giải quyết vấn đề này liên quan đến thanh toán điện, Dellbridge nói, một số người thuê vẫn nghĩ rằng nước, thoát nước và từ chối chi phí di dời nên được cho tài khoản của chủ nhà.
ban nha rieng

Thư mục tìm kiếm bán nhà riêng trên website: NhaDatSo.com

Một lần nữa, các mặt hàng này sẽ được liệt kê rõ ràng trong Hiệp định về thuê và nó nên nói rõ ai chịu trách nhiệm thanh toán.
Khi được hỏi cô đề nghị như một phương thuốc cho các vấn đề hiện tại, Dellbridge nói, bước đầu tiên của tất cả tham gia nên đọc Luật Nhà ở cho thuê. Điều này có thể được tìm thấy trên www.info.gov.za và là, theo quan điểm của mình, không quá dài cũng không khó hiểu.
Tuy nhiên, để hoàn toàn yên tâm, chủ nhà nên xem xét bổ nhiệm một, đại lý cho thuê có trình độ kinh nghiệm những người đã đăng ký với Ban Xã Đại lý bất động sản và những người hiểu và áp dụng Luật Nhà cho thuê hàng ngày.
“Trong tám hoặc chín trường hợp trong số mười, khi có vấn đề phát sinh đó là vì sự thiếu giáo dục và kiến thức liên quan đến pháp luật áp dụng cho các thuê tài sản. Những bất đồng và hiểu lầm thường có thể dẫn đến người thuê nhà không đúng cách tin rằng họ có thể giữ lại chi phí thuê và đây là điều mà các chủ nhà trung bình đơn giản là không thể đủ khả năng. ”

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Nhà Đất Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *