Plugin WordPress

Gửi email từ website WordPress “không đi”, hoặc bay vào hết thùng rác (Spam)… cách chỉnh lại như thế nào

Mặc định trong WordPress, tất cả các email gửi đi từ website của bạn (email thông báo, gửi từ form,..) đều có dạng wordpress@domain.com. Điều này có thể gây ảnh hưởng rất lớn cho bạn với ba lý do: Khách nhận mail không thể trả lời cho bạn được. Các email bị vào Spam. Và more »

Plugin Contact Form 7 – Tạo form liên hệ chuyên nghiệp chưa bao giờ dễ đến thế!

contact form 7 plugin Do vậy, mình sẽ cho bạn một giải pháp tạo form chuyên nghiệp hơn mà lại dễ dàng tuỳ biến, đó chính là dùng plugin chuyên tạo form hoàn toàn miễn phí mang tên Contact Form 7. Plugin này hiện tại được đánh giá là plugin tạo form có khả năng tuỳ biến vượt trội more »

Làm sao để sử dụng Google Fonts trong site WordPress

Một cách đơn giản và dễ dàng để thêm tùy chỉnh phông chữ google để bất kỳ chủ đề WordPress mà không cần mã hóa. Plugin này tích hợp với WordPress Customizer, do đó bạn có thể xem trước phông chữ google trên trang web của bạn trong thời gian thực. Nó tương thích với bất kỳ more »