Plugin WordPress

Tích hợp tính năng chat trực tuyến vào WordPress với Plugin Subiz

1. Tích hợp công cụ hỗ trợ trực tuyến Subiz Bước 1: Nếu chưa có một tài khoản tại Subiz, hãy tạo một tài khoản để sử dụng dịch vụ. Bước 2: Đăng nhập vào Subiz.com tại đây, Chọn Setting >> Widget (Cài đặt >> Tích hợp). Copy đoạn code của Subiz cung cấp Bước 3: more »