Lời khuyên cho phái người mua căn hộ chung cư

Cũng như các đại lý bất động cần được đào tạo để có thể được diễn tả đầy đủ trong tất cả các khía cạnh pháp lý của việc bán hoặc mua các đơn vị tiêu đề cắt, chủ sở hữu tiềm năng cũng nên đọc và biết nhiều như họ có thể về việc sở hữu một đơn vị trong một kế hoạch tiêu đề cắt trước khi ký một đề nghị để mua cho một phần trong một kế hoạch tiêu đề cắt.

nha rieng quan 3 54

Tin trên website: NhaDatSo.com

chủ sở hữu tiềm năng của các đơn vị tiêu đề cắt cần phải hiểu rõ quyền và nghĩa vụ đi kèm với việc sở hữu một đơn vị – nó thường xảy ra mà người mua chỉ đọc qua các tài liệu như các quy tắc ứng xử hoặc kiểm tra tài chính của chương trình này sau khi họ đã ký hợp đồng bán hàng.

Đây là theo Michael Bauer, tổng giám đốc của công ty quản lý tài sản IHFM, người nói rằng chủ sở hữu tiềm năng của các đơn vị tiêu đề cắt cần phải hiểu rõ quyền và nghĩa vụ đi kèm với việc sở hữu một đơn vị – nó thường xảy ra mà người mua chỉ đọc qua các tài liệu như các hành vi quy định hoặc kiểm tra tài chính của chương trình này sau khi họ đã ký hợp đồng bán hàng.

Ông nói rằng cũng có những nhiệm vụ như một chủ sở hữu của một đơn vị tiêu đề cắt trở nên tích cực tham gia và quan tâm trong chương trình này, và người mua nên yêu cầu về quản lý phức tạp.

Bauer cho biết các chủ sở hữu một trong những cách có thể có một vai trò tích cực là bằng cách trở thành một người được ủy thác của công ty cơ thể. Mặc dù những người được ủy thác có nghĩa vụ nặng nề và công việc có thể tiêu thụ thời gian, đó là một cách tốt để ảnh hưởng đến cách chương trình đang chạy một cách tích cực.

quan 3

Thư mục tìm kiếm nâng cao tại Quận 3 – Tp.HCM trên website: NhaDatSo.com

Một trong những điều cần phải cảnh giác là khi ủy thác thay đổi – những người được ủy thác trước đó có thể đã được bảo thủ trong chi tiêu của họ, có thể quá như vậy, và sau đó khi được ủy thác mới đi qua có thể là họ không phải là tiết kiệm và kết thúc bằng cách sử dụng lên tất cả các quỹ đã được xây dựng trong những năm qua bằng cách thực hiện quá nhiều dự án cùng một lúc, ông nói.

Ngay cả khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa cần thiết, chủ sở hữu có quyền đặt câu hỏi liệu họ đều là cần thiết vào thời điểm đó và cho dù họ đã được ngân sách cho đúng.

ban nha rieng

Thư mục tìm kiếm bán nhà riêng trên website: NhaDatSo.com

Kiểm tra bao nhiêu đơn vị sự phát triển vẫn phải bán trước khi mua hàng ,.

Bauer nói rằng nếu các nhà phát triển có phần lớn các đơn vị vẫn còn trong quyền sở hữu của mình, ông cũng giữ đa số phiếu tại Đại hội cổ đông và có thể kết thúc chạy sự phát triển trong lợi của mình.

“Đã có những trường hợp có quá nhiều đơn vị vẫn còn trên thị trường trong chương trình này. Các nhà phát triển sau đó quyết định tổ chức vào những trong một thời gian và cài đặt người thuê nhà trong từng, mà đôi khi có thể kết thúc trong rà soát của những người sống ở đó trở nên lỏng lẻo như tất cả các nhà phát triển muốn là người trong đơn vị. Các đại lý cho thuê có thể không phải là sáng suốt trong việc lựa chọn người thuê nhà biết cần thiết và một yếu tố xấu có thể leo vào. ”

Cho dù chương trình này là lớn hay nhỏ, luôn có những lợi thế và bất lợi, vì vậy nó là cho người mua để hỏi những câu hỏi có liên quan về mọi khía cạnh của cuộc sống trong một, ông nói.

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Nhà Đất Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

mua ban nha dat so

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *