MainWP – Giải pháp quản lý nhiều website WordPress

là một plugin quản lý WordPress, giúp bạn dễ dàng nâng cấp, lên lịch sao lưu và nhân bản trang web. Các tính năng bổ sung có thể được thêm bằng cách mua các phần mở rộng.

mainwp

MainWP cho phép bạn kiểm soát tối đa 5 trang web miễn phí. Không giống như các giải pháp quản lý trang web khác, MainWP không giới hạn phiên bản miễn phí ở bất kỳ khía cạnh nào. Nó có tất cả các tính năng giống như plugin trả phí.

Standard option bán lẻ với giá $24 và cho phép quản lý lên đến 25 trang web. 100 trang web có thể được quản lý với giá $49 và không giới hạn số trang web với giá $79.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *