plugin MainWP

MainWP – Giải pháp quản lý nhiều website WordPress

MainWP là một plugin quản lý WordPress, giúp bạn dễ dàng nâng cấp, lên lịch sao lưu và nhân bản trang web. Các tính năng bổ sung có thể được thêm bằng cách mua các phần mở rộng. MainWP cho phép bạn kiểm soát tối đa 5 trang web miễn phí. Không giống như các giải pháp more »