Việc lương cao

Kiếm bộn tiền nhờ “chơi” cùng trẻ em

Ông Xavier Lopez Ancona là người đầu tiên trên thế giới thành công với mô hình công viên giải trí “đóng vai người lớn”, mô hình của ông có mặt trên 18 quốc gia. Theo thông tin trên BBC, ông Lopez hiện là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn more »

Kiếm bộn tiền nhờ “chơi” cùng trẻ em

Ông Xavier Lopez Ancona là người đầu tiên trên thế giới thành công với mô hình công viên giải trí “đóng vai người lớn”, mô hình của ông có mặt trên 18 quốc gia. Theo thông tin trên BBC, ông Lopez hiện là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn more »