custom field

Tạo một khung phát nhạc MP3 và ZippyShare đơn giản trong bài

Quy trình thực hiện Trong bài này chúng ta có thể làm rất đơn giản bằng chức năng custom field của WordPress. Để thuận tiện trong việc tạo field cũng như khuyến khích, mình sẽ sử dụng plugin Advanced Custom Field để làm. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo 2 field khác nhau, một more »

Hướng dẫn thiết lập Advanced Custom Field (ACF) trong WordPress

Giới thiệu Advanced Custom Fields Custom Fields, một vài phương thức ứng dụng nó trong việc thiết kế WordPress. Như các bạn đã biết, WordPress là một nền tảng CMS rất gọn nhẹ, cực kỳ thuật tiện trong việc xây dựng blog. Trong một blog cơ bản, các bài viết rất đơn giản, các trường thông more »