anchor text là gì

Anchor Text là gì? Cách tối ưu tỉ lệ Anchor Text “thần thánh” để bứt phá SEO

Anchor text là gì? Anchor text là một văn bản (có thể là từ, cụm từ, hoặc ký tự…) mà bạn có thể nhấp được của một liên kết. Bất cứ khi nào bạn đọc bất kỳ bài báo nào, có một dòng hoặc một từ có màu xanh và nó có/ hoặc không có dấu more »