typography

Làm sao để sử dụng Google Fonts trong site WordPress

Một cách đơn giản và dễ dàng để thêm tùy chỉnh phông chữ google để bất kỳ chủ đề WordPress mà không cần mã hóa. Plugin này tích hợp với WordPress Customizer, do đó bạn có thể xem trước phông chữ google trên trang web của bạn trong thời gian thực. Nó tương thích với bất kỳ more »