luận tài vận

Có thể kiếm tiền từ hai bàn tay trắng

Cung Mệnh có sao Thiên lương nhập miếu, có thể khiến cho đặc tính của sao Thiên lương phát huy hoàn toàn, là mệnh cách Thọ tinh nhập miếu, đồng thời cũng là mệnh cách Cơ nguyệt đồng lương. Phúc thọ song toàn, có duyên với trưởng bối, thường được người lớn hơn quan tâm, more »