Thái độ trong tình yêu các chàng

Khi yêu các chàng trai có thái độ thể hiện tình cảm như thế nào?

Con trai tuổi Hợi yêu sâu đậm, nhưng nhiều khi họ cũng rất lười biếng, họ cần một người yêu thương và chăm sóc họ tận tình, có như vậy, cho dù bạn có dùng “roi” để “đánh” thì anh ta cũng không rời bỏ bạn được. Một khi giữ được một nửa thật nhẹ more »