Maketing

KAfe Group làm M&A sau khi nhận đầu tư 5,5 triệu USD

“Các thương hiệu được đầu tư sẽ là những thương hiệu cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới mẻ và có bản sắc riêng. KAfe Group sẽ hỗ trợ các bạn start-up về ẩm thực vượt qua mọi khó khăn về chiến lược kinh doanh, vận hành, marketing,… giúp thương hiệu phát triển được hết more »

Cách nhận diện website thương mại điện tử uy tín

Nhãn uy tín là chủ thể trung lập đứng ra thẩm định websie căn cứ trên bộ nguyên tắc hay tiêu chí của nhãn. Đó chính là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp thương mại điện tử xây dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Tương tự giống như nhãn uy tín của more »

Những giá trị cốt lõi tạo nên dịch vụ đẳng cấp thế giới ở Disney

Hãy tưởng tượng nếu toàn bộ nhân viên xử lý thông suốt khiếu nại của khách hàng? Disney đào tạo thuần thục cho nhân viên cách để biến một khách hàng không hài lòng thành một khác hàng hạnh phúc và khách hàng trung thành. Công ty Walt Disney ra đời từ năm 1923 và more »

Khẩu hiệu ngắn quá thì chưa hẳn đã tốt?

Câu khẩu hiệu mới nói với người tiêu dùng rằng họ có thể sống tốt hơn nhờ tiết kiệm được nhiều tiền hơn khi đi mua sắm tại Walmart, xem ra có ý nghĩa rộng hơn nhưng lại không tạo ra xúc cảm bằng câu khẩu hiệu cũ. Khi nói “Always the low price. Always” more »