sinh viên mới tốt nghiệp

Câu hỏi thường gặp đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Nếu kết quả học tập tốt, hãy trả lời có. Còn nếu bảng điểm ở mức độ trung bình, bạn nên gợi ý nhà tuyển dụng xét thêm những yếu tố khác như: Thái độ, năng lực và khả năng nắm bắt công việc thực tế. Sinh viên mới ra trường ít có kinh nghiệm more »