media attachments

Làm sao để quản lý media attachments tốt hơn?

Với những trang web có số lượng file upload lớn đặc biệt là file hình cho các bài viết thì đã nảy sinh ra 1 vấn đề đó là quản lý. Cách thường dùng là các bạn đặt tên cho phù hợp với file để search và sử dụng bộ lọc theo ngày hay theo more »