Image CleanUp

Dọn dẹp ảnh rác không sử dụng trong WordPress

Có một sự thật là blog của tôi có rất nhiều ảnh không sử dụng tới, và điều này làm cho server tăng kích thước đáng kể, nếu các bạn dùng gói host dung lượng thấp thì lại là cả một vấn đề với nó đấy, vậy làm thế nào để xóa những ảnh không more »