Ford Everest

Ford Focus và Everest tham gia lễ triển lãm Ô tô Việt Nam

Tại VMS 2015, Ford mang đến không gian trưng bày có tính tương tác cao, với điểm nhấn vào các công nghệ Xanh, Thông Minh và An Toàn. Các sản phẩm toàn cầu đang giúp Ford đạt được mức tăng trưởng ấn tượng cũng đều hiện diện trên sân khấu: Fiesta – dòng xe thể more »