chia sẻ kinh nghiệm tìm việc

Thiếu kinh nghiệm ư, chả sao cả!

Khi đi thực tập, các bạn nữ có thể làm các công việc như chứng từ, dịch vụ khách hàng; các bạn nam có thể theo các anh, chị đi trước ra cảng, học hỏi cách làm thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu… Đây là môi trường giúp các bạn nắm được cụ thể more »