Cách giải quyết vấn đề

Cách giải quyết vấn đề khi khách hàng nóng giận

Hãy xin lỗi đồng thời đảm bảo với khách hàng rằng điều đó sẽ không bao giờ tái diễn và cảm ơn họ vì đã cho bạn biết. Cố gắng nhân nhượng và tặng cho họ một trong những sản phẩm của bạn. Chỉ cần một số ít khách hàng không hài lòng hoặc có more »