advanced custom field

Hướng dẫn thiết lập Advanced Custom Field (ACF) trong WordPress

Giới thiệu Advanced Custom Fields Custom Fields, một vài phương thức ứng dụng nó trong việc thiết kế WordPress. Như các bạn đã biết, WordPress là một nền tảng CMS rất gọn nhẹ, cực kỳ thuật tiện trong việc xây dựng blog. Trong một blog cơ bản, các bài viết rất đơn giản, các trường thông more »